การใช้งานระบบ

การใช้งานโปรแกรมรถสายตรวจ เพื่อขอเข้าใช้เครือข่าย VPN

การเชื่อมต่อและการใช้งานระบบ VPN

การใช้งานเครื่องแท็บเล็ตในโครงการรถสายตรวจ

การใช้งานกล้องติดรถยนต์ในโครงการรถสายตรวจ

การเชื่อมคีย์บอร์ดไร้สายกับเครื่องแท็บเล็ตในโครงการรถสายตรวจ

"สายตรวจไฮเทค"