เปิดโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ

posted Aug 22, 2016, 8:21 PM by Unknown user   [ updated Aug 23, 2016, 7:28 AM ]
     วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. (ปป 3) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ และ กล่าวให้โอวาทก่อนการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานและติดตั้งอุปกรณ์ในรถยนต์สายตรวจ รุ่นที่ 1 รวม 2 วัน


     โดยมีข้าราชการตำรวจจาก บช.น., บช.ก., บช.ปส. และบช.ภ.1 เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ทันสมัยในรถยนต์สายตรวจที่ได้รับการติดตั้ง การใช้งานระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น การเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นในการสืบค้นเพื่อระบุตัวบุคคลและยานพาหนะ การใช้งานกล้องติดรถยนต์ ตลอดจนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีอุปกรณ์ขัดข้อง นอกจากนี้ พล.ต.อ.วินัยฯ รอง ผบ.ตร. ได้พาสื่อมวลชนชมการติดตั้งและทดลองใช้อุปกรณ์ รถสายตรวจที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 บช.ปส.