ติดต่อเรา


ทีมงานพัฒนาและดูแลโครงการ


กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.)
อาคาร 8 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  : 02-205-2576
โทรสาร   : 02-252-2707
อีเมล     :  rtp@HighTechCrime.org
เว็บไซต์   : ITSupport.police.go.th